Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Cemer Kent Ekipmanları Tic. San. A.Ş. (“Cemer” veya “Şirket”) tarafından işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, bursiyer başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,  hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi,  ürün/hizmet/pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yarışma şartlarına uygunluk kontrolü, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla işlenmektedir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri işleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak iş başvuru formları, personel bilgi formları, işe alım evrakları, şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, şirket’e iletilen e-postalar, fatura ve e-faturalar, internet platformları, bilgisayar ve sunucular, firewall, arvento, telefon, PDKS sistemi, giriş-çıkış kayıtları, olay tespit/ savunma/disiplin tutanakları, adli/idari işlemler, davalar, sağlık raporları, güvenlik kameraları vb. sistemler kanalıyla toplanmaktadır.

 

  1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; acil durum süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi/mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi çalışanlara hastane/tedavi ücretlerinde yüzde beş indirim sağlanması, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, jüri üyelerinin ve kazanan yarışmacıların tanıtımı, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mesai giriş-çıkış takibi, müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama/analiz çalışmalarının yürütülmesi, personellere maaş ödemeleri yapılması,  reklam promosyon süreçlerinin yönetilmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/ hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yarışma davetiyelerinin ve ödüllerin gönderilmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kamu kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sınırlı olarak; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, tedarikçilere, topluluk/grup şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarına, iştirakler ve bağlı ortaklıklara, müşteri firmalara, danışman firmalara, İŞKUR,’a SGK’ya, bankalara, sigorta şirketlerine, faktöring firmalarına, ilgili şirket/acentelere, etkinliklerin gerçekleştiği otellere, kurumlara, fuar alanlarına, ulusal market zincirlerine, fuar şirketleri yetkili seyahat acentesine, mesleki yeterlilik kuruluşuna, resmi devlet kuruluşlarına, yeminli mali müşavirlere, Ticaret Sicil Gazetesi’ne, vergi dairelerine, bağımsız denetim firmalarına, kargo şirketlerine, Emniyet Müdürlüğü’ne, hosting firmasına, dava süreçleri kapsamında adli mercilere, işbirliği yapılan hukuk bürosuna, bakanlıklara, TPE’ye, Investa’ya ve Sistem Global’e aktarılabilmektedir.

  1. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı iletebilirsiniz.

Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra;

Posta adresimiz:

Bahçelievler, 430. Sk. No:16, 35375 Torbalı/İzmir                  

KEP adresimiz:

cemerkent@hs01.kep.tr                                  

E-posta adresimiz:

muhasebe@cemer.com.tr

 

Ayrıntılı bilgi edinmek için Şirketimizin “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nı inceleyebilirsiniz.